Auteur -mnl

Oud- en Middelnederlands

In dit college staan de vroegste taalstadia van het Nederlands centraal. Onderwerpen als grammatica, spelling en uitspraak komen aan bod. Een glansrol is tevens...

Hendrik van Veldeke

Hendrik van Veldeke leefde in de twaalfde eeuw in het Maasland, in de regio Maastricht-Aken-Luik. Hij is onze eerste bij naam bekende dichter, van wie bovendien een heel...

Hadewijch

Hadewijch is een Brabantse mystica van wie 31 brieven, 16 rijmbrieven, 14 visioenen en 45 liederen zijn overgeleverd. Voor haar biografie moeten we het doen met één...

Jacob van Maerlant

De middeleeuwse auteur Jacob van Maerlant was van vele markten thuis. Niet alleen de immense omvang, maar ook de grote thematische diversiteit van zijn oeuvre spreekt...

Beatrijs

Als kosteres doet Beatrijs haar taak voorbeeldig. Maar wanneer blijkt dat ze haar oude jeugdliefde niet kan vergeten, verlaat ze het klooster en trekt ze de wijde wereld...

Gruuthuse

Het Gruuthusehandschrift is een verzameling liederen, gebeden en gedichten dat rond 1400 is ontstaan in Brugge. Op dat ogenblik is Brugge een rijke wereldstad die bruist...

Van den vos Reynaerde

Alle dieren zijn verzameld op de hofdag van koning Nobel om zich te beklagen over de streken en misdaden van de vos Reinaert. Maar hoe krijg je een listige vos zover dat...

Abele spelen

Het handschrift-Van Hulthem bevat een schatkamer aan middeleeuwse literatuur. We vinden er liederen, gebeden en gedichten in terug. Maar vooral bekend is het handschrift...