Categorie - Genres

Colleges over belangrijke genres en stofcomplexen in de Middelnederlandse literatuur

Video

Karel- en kruisvaartepiek

Verhalen over en rond de figuur van Karel de Grote waren erg populair in de middeleeuwen. Scholieren, zowel in Vlaanderen als Nederland, maken kennis...

Video

Abele spelen

Het handschrift-Van Hulthem bevat een schatkamer aan middeleeuwse literatuur. We vinden er liederen, gebeden en gedichten in terug. Maar vooral...

Video

Koning Artur

Koning Artur en zijn Ridders van de Ronde Tafel zijn vandaag misschien wel de meest bekende middeleeuwse literaire personages. Verhalen over hun...