Categorie - Iconen

Colleges over iconische teksten en handschriften uit de Middelnederlandse literatuurgeschiedenis

Video

Beatrijs

Als kosteres doet Beatrijs haar taak voorbeeldig. Maar wanneer blijkt dat ze haar oude jeugdliefde niet kan vergeten, verlaat ze het klooster en...

Video

Gruuthuse

Het Gruuthusehandschrift is een verzameling liederen, gebeden en gedichten dat rond 1400 is ontstaan in Brugge. Op dat ogenblik is Brugge een rijke...

Video

Van den vos Reynaerde

Alle dieren zijn verzameld op de hofdag van koning Nobel om zich te beklagen over de streken en misdaden van de vos Reinaert. Maar hoe krijg je een...