Koning Artur en zijn Ridders van de Ronde Tafel zijn vandaag misschien wel de meest bekende middeleeuwse literaire personages. Verhalen over hun heldhaftige queestes en het schalken van mooie jonkvrouwen behoren tot het collectief geheugen. In dit college maken we kennis met de legendarische Artur en enkele van zijn ridders, zoals Lancelot en Walewein. We vernemen hoe de verhalen ons taalgebied zijn binnengesijpeld, maar ook welke verhalen oorspronkelijk in het Nederlands zijn geschreven.

Dit college bestaat uit de volgende kennisclips:

Klik op het onderstaande icoontje om te luisteren naar een fragment uit de ridderroman van Walewein en het zwevende schaakbord, voorgelezen door Remco Sleiderink!