Video

Hendrik van Veldeke

Hendrik van Veldeke leefde in de twaalfde eeuw in het Maasland, in de regio Maastricht-Aken-Luik. Hij is onze eerste bij naam bekende dichter, van...

Video

Hadewijch

Hadewijch is een Brabantse mystica van wie 31 brieven, 16 rijmbrieven, 14 visioenen en 45 liederen zijn overgeleverd. Voor haar biografie moeten we...

Video

Jacob van Maerlant

De middeleeuwse auteur Jacob van Maerlant was van vele markten thuis. Niet alleen de immense omvang, maar ook de grote thematische diversiteit van...

Video

Beatrijs

Als kosteres doet Beatrijs haar taak voorbeeldig. Maar wanneer blijkt dat ze haar oude jeugdliefde niet kan vergeten, verlaat ze het klooster en...

Video

Gruuthuse

Het Gruuthusehandschrift is een verzameling liederen, gebeden en gedichten dat rond 1400 is ontstaan in Brugge. Op dat ogenblik is Brugge een rijke...

Video

Van den vos Reynaerde

Alle dieren zijn verzameld op de hofdag van koning Nobel om zich te beklagen over de streken en misdaden van de vos Reinaert. Maar hoe krijg je een...

Video

Abele spelen

Het handschrift-Van Hulthem bevat een schatkamer aan middeleeuwse literatuur. We vinden er liederen, gebeden en gedichten in terug. Maar vooral...