colleges

Welkom!

Professor Middelnederlandse letterkunde Frank Willaert heet u welkom bij MOOC Middelnederlands en vertelt in dit clipje wat u mag verwachten. Accutane kopen zonder...

Oud- en Middelnederlands

In dit college staan de vroegste taalstadia van het Nederlands centraal. Onderwerpen als grammatica, spelling en uitspraak komen aan bod. Een glansrol is tevens...

Karel- en kruisvaartepiek

Verhalen over en rond de figuur van Karel de Grote waren erg populair in de middeleeuwen. Scholieren, zowel in Vlaanderen als Nederland, maken kennis met Karel via het...

Hendrik van Veldeke

Hendrik van Veldeke leefde in de twaalfde eeuw in het Maasland, in de regio Maastricht-Aken-Luik. Hij is onze eerste bij naam bekende dichter, van wie bovendien een heel...

Hadewijch

Hadewijch is een Brabantse mystica van wie 31 brieven, 16 rijmbrieven, 14 visioenen en 45 liederen zijn overgeleverd. Voor haar biografie moeten we het doen met één...

Jacob van Maerlant

De middeleeuwse auteur Jacob van Maerlant was van vele markten thuis. Niet alleen de immense omvang, maar ook de grote thematische diversiteit van zijn oeuvre spreekt...

Beatrijs

Als kosteres doet Beatrijs haar taak voorbeeldig. Maar wanneer blijkt dat ze haar oude jeugdliefde niet kan vergeten, verlaat ze het klooster en trekt ze de wijde wereld...

Gruuthuse

Het Gruuthusehandschrift is een verzameling liederen, gebeden en gedichten dat rond 1400 is ontstaan in Brugge. Op dat ogenblik is Brugge een rijke wereldstad die bruist...

Van den vos Reynaerde

Alle dieren zijn verzameld op de hofdag van koning Nobel om zich te beklagen over de streken en misdaden van de vos Reinaert. Maar hoe krijg je een listige vos zover dat...

Abele spelen

Het handschrift-Van Hulthem bevat een schatkamer aan middeleeuwse literatuur. We vinden er liederen, gebeden en gedichten in terug. Maar vooral bekend is het handschrift...

Jan van Ruusbroec

Samen met Hadewijch geldt Jan van Ruusbroec – ook wel “de Wonderbare” genoemd – als één van de grootste mystici van ons taalgebied. In de groene...

Koning Artur

Koning Artur en zijn Ridders van de Ronde Tafel zijn vandaag misschien wel de meest bekende middeleeuwse literaire personages. Verhalen over hun heldhaftige queestes en...

Jan van Boendale

De werken van de Antwerpse schepenklerk Jan van Boendale waren vooral bedoeld om iets uit te leren. Zo schreef hij een omvangrijk werk over de geschiedenis van het...