Over

Welkom op MOOC Middelnederlands, een initiatief dat Middelnederlandse literatuur voor een breed publiek wil ontsluiten onder de vorm van een reeks open online colleges (Massive Open Online Course). Deze inleidende colleges gaan over hoogtepunten uit de Nederlandstalige literatuur in de middeleeuwen en willen een breed publiek van geïnteresseerden aanspreken. Er wordt daarom geen specifieke voorkennis verwacht. De colleges zijn uitermate geschikt ter inspiratie voor het onderwijs over Middelnederlandse literatuur in het secundair onderwijs, alsook het academisch onderwijs. De colleges zijn ontwikkeld door teams van internationaal erkende experten en geven daarom de stand van zaken in de vakbeoefening op betrouwbare wijze weer. Bovendien zijn de colleges verrijkt met zeldzaam beeldmateriaal uit belangrijke bibliotheken, bijvoorbeeld van manuscripten en vroege drukken die slechts zelden de kluis mogen verlaten. De colleges kunnen vrij gedownload en gedeeld worden onder een liberale CC-BY-NC licentie.

De colleges behandelen elk een belangrijk aspect van de Middelnederlandse letterkunde in een serie korte kennisclips. Ze zijn verdeeld in een drietal ruime categorieën maar kunnen in een willekeurige volgorde worden bekeken:

 • Auteurs
  • Hendrik van Veldeke: de literaire grootmeester uit het oosten van ons taalgebied
  • Hadewijch: de mysterieuze mystica wiens poëzie tot heden blijft beroeren
  • Jacob van Maerlant: de productieve allesweter die als vader van de Nederlandse literatuur wordt aanzien
  • Jan van Ruusbroec: alles wat u ooit wou weten over de mystieke teksten van een van de vaakst vertaalde Nederlandse auteurs
  • Jan van Boendale: een Antwerpse stadsdichter en zijn nuchtere visie op stad en wereld
 • Genres
  • Karel- en kruisvaartepiek: de spannende verhalen over Karel de Grote en zijn vazallen als Elegast, maar ook de exotische avonturen die verteld werden in het zog van de kruisvaarten
  • Abele spelen: het verrassende universum van de theaterteksten bewaard in het kostbare handschrift-Van Hulthem
  • Koning Artur: de fenomenale literatuur over de Britse koning en zijn ridders die auteurs tot op de dag van vandaag blijft inspireren
 • Iconen
  • Oud- en Middelnederlands: een college over het middeleeuwse Nederlands, met een glansrol voor het bekende Hebban olla vogala
  • Beatrijs: het bekende verhaal van de non die het klooster ontvlucht, opgetekend in een bijzonder waardevol handschrift
  • Gruuthuse: de fascinerende wereld achter het beroemde Brugse handschrift, met daarin onder meer het ontroerende Egidiuslied
  • Van den vos Reynaerde: het weergaloze dierenepos van de mysterieuze Willem die Madocke maecte.

Deze MOOC werd opgedragen aan prof. em. dr. Frank Willaert bij zijn feestelijke emeritaatsviering op 8 september 2017 aan de Universiteit Antwerpen. Frank Willaert heeft zich tijdens zijn carrière op onnavolgbare wijze ingezet voor de wetenschappelijke studie van middeleeuwse Nederlandse literatuur. Deze MOOC wil hulde brengen aan Franks inzet voor het onderwijs op het gebied van deze fascinerende teksten.