Verhalen over en rond de figuur van Karel de Grote waren erg populair in de middeleeuwen. Scholieren, zowel in Vlaanderen als Nederland, maken kennis met Karel via het verhaal van Karel ende Elegast. In dit college komt het bekende verhaal aan bod, alsook andere epische teksten zoals het Roelantslied of de verhalen over de kruistochten.

Dit college bestaat uit de volgende kennisclips:

Klik op het onderstaande icoontje en luister naar de openingsverzen van Karel ende Elegast, voorgelezen door Rick de Leeuw!